Aurora. Støtteforeningen for mennesker med psykiske helseproblemer

Aurora. Støtteforeningen for mennesker med psykiske helseproblemer

Aurora er en støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og har i flere tiår arbeidet for å redusere bruken av medisiner og tvang i psykiatrien og vil fortsette dette arbeidet videre.

Aurora er en støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og har i flere tiår arbeidet for å redusere bruken av medisiner og tvang i psykiatrien og vil fortsette dette arbeidet videre.

Telefon nummer: 22 20 99 83

Besøksadresse: Storgata 39, 0182 Oslo

Postadresse: Storgata 39, 0182 Oslo

Nettside: www.aurora-stotteforening.no

E-mail: post@aurora-stotteforening.no