FMR Forbundet Mot Rusgift

FMR Forbundet Mot Rusgift

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli.

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli.

Telefon nummer: 94 00 88 30

Besøksadresse: Nordahl Bruns gate 5, 0165 Oslo

Postadresse: Postboks 6723 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Nettside: www.fmr.no