Foreningen For Hjertesyke Barn FFHB

Foreningen For Hjertesyke Barn FFHB

Foreningen For Hjertesyke Barn FFHB jobber med å ivarteta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier samt de som har mistet sitt hjertesyke barn.

Foreningen For Hjertesyke Barn FFHB jobber med å ivarteta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier samt de som har mistet sitt hjertesyke barn.

Telefon nummer: 23 05 80 00

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0103 Oslo

Postadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo

Nettside: www.ffhb.no

E-post: ffhb@ffhb.no