Foreningen "Vi som har et barn for lite"

Foreningen "Vi som har et barn for lite"

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

Telefon nummer: 97 41 20 26

Besøksadresse: Postboks 186. 1319 Bekkestua

Postadresse: Postboks 186. 1319 Bekkestua

Nettside: www.etbarnforlite.no

E-post: foreningen@etbarnforlite.no