LMS - Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

LMS - Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er Norges største medlemsorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige. De bygger på likepersonarbeid og har flere lokalforeninger som jobber opp mot sitt nærmiljø.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er Norges største medlemsorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige. De bygger på likepersonarbeid og har flere lokalforeninger som jobber opp mot sitt nærmiljø.

Telefon nummer: 99162223

Besøksadresse: Hagegata 27, Tøyen Torg, 0653 Oslo

Postadresse: Postboks 2821. 0608 Oslo

Nettside: www.motstoff.no

E-mail: post@motstoff.no