NDF Norges Døveforbund

NDF Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.
Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo | Sentralbord: 23 31 06 30 | Epost: post@doveforbundet.no

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Telefon nummer: 23 31 06 30

Besøksadresse: Grensen 9, 0159 Oslo

Postadresse: Grensen 9, 0159 Oslo

Nettside: www.deafnet.no

E-post: post@doveforbundet.no