Re:Act

Re:Act

RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom. Vi ser på fattigdom som mangel på muligheter og en konsekvens av urettferdigheten i verden. Som Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon utfordrer vi unge til å reagere på global urettferdighet gjennom lokal handling.

RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom. Vi ser på fattigdom som mangel på muligheter og en konsekvens av urettferdigheten i verden. Som Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon utfordrer vi unge til å reagere på global urettferdighet gjennom lokal handling.

Telefon nummer: 99 41 94 60

Besøksadresse: Skippergaten 3, 4611 Kristiansand

Postadresse: Skippergaten 3, 4611 Kristiansand

Nettside: www.re-act.no

E-mail: havard.skogebo@re-act.no