Veteranforbundet SIOPS

Veteranforbundet SIOPS

Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner mener at Norge, representert av staten, har et særskilt ansvar for de soldatene som har tjenestegjort i utlandet.SIOPS arbeider på flere plan. Organisasjonen er aktiv i forhold til skadde veteraner, her sørger vi for oppfølging og veiledning i møtet med det offentlige. Vi bistår med juridisk hjelp, og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål.

Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner mener at Norge, representert av staten, har et særskilt ansvar for de soldatene som har tjenestegjort i utlandet.SIOPS arbeider på flere plan. Organisasjonen er aktiv i forhold til skadde veteraner, her sørger vi for oppfølging og veiledning i møtet med det offentlige. Vi bistår med juridisk hjelp, og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål.

Telefon nummer: 22 69 56 50 

Besøksadresse: Kongens gate 3, 0153 Oslo

Postadresse: Kongens gate 3, 0153 Oslo

Nettside: www.siops.no

E-mail: post@siops.no