Hanano Development Organization

Hanano Development Organization

Hanano Development Organization er en frivillig organisasjon som ble etablert i 2008 av en gruppe norsk-somaliere ungdommer. Det er en organisasjon som tar seg av fattige og vanskelig stilte mennesker i Somalia i tillegg hjelper vi til når det oppstår naturkatestrofer.

Foreningens formål er å støtte fattige mennesker i Somalia og bistandsarbeid i form av naturkatastrofe som tørke, epedemi og lignende. Vi hjelper også ungdommer som er bosatt Norge med tanke på veiledning og rådgivning samt motivere til å bli integrert i det norske samfunnet.

 

Vårt arbeid er som følgende:

  • Bistå ved naturkatastrofer
  • Gi utdanning til fattige barn
  • Hjelpe funksjonshemmede
  • Bidra med å spre kunnskap blant de fattige

E-mail: hanano.development@gmail.com

Telefon nummer: 45 80 56 48

Postadresse: Grønland 6-8                                

Besøksadresse: Grønland 6-8 

Postnr/Poststed: 0133 OSLO