Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp skal drive handlingsrettet forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. Organisasjonens verdigrunnlag er nedfelt i prinsipprogrammet og i visjonen "Solidaritet i praksis".
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt i forhold til de arbeidsoppgaver som til enhver tid er nedfelt i organisasjonens prinsipprogram.

Norsk Folkehjelp er medlemsstyrt gjennom de valgte styrer og utvalg.

 

Nettside: www.folkehjelp.no 

E-post: norsk.folkehjelp@npaid.org

Telefon: 22 03 77 00

Faks: 22 20 08 70

Postadresse: Postboks 8844 Youngstorget

Postnr/Poststed: 0028 Oslo