Redd Barna

Redd Barna

Redd Barna bygger på individuelt medlemskap. Vi er en landsdekkende organisasjon hvor medlemmene kan være organisert i lokalavdelinger, lokale aktivitetsgrupper eller være medlemmer i den selvstendige organisasjonen Press - Redd Barna Ungdom. En hver som slutter seg til Redd Barnas formål kan bli medlem.

Redd Barnas verdier bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter og menneskerettighetserklæringen.

Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.

Nettside: www.reddbarna.no

E-post: post@reddbarna.no

Telefon: 22 99 09 00

Faks: 22 99 08 50

Postadresse: Postboks 6902 St. Olavs plass

Besøksadresse: Hammersborg torg 3

Postnr/Poststed: 0130 Oslo