Stiftelsen Norsk Nødhjelp

Stiftelsen Norsk Nødhjelp

Norsk Nødhjelp (NN) ble stiftet i 1990 på bakgrunn av de grusomme bildene av barna i Romanias kloakksystemer som da gikk på norske tv-skjermer. NN startet således arbeidet i Romania og arbeider i dag i Albania, Kenya og Tanzania.

Norsk Nødhjelps formål er:

Å hjelpe mennesker, særlig barn og barnefamilier, i nød, krig og fattigdom

Å hurtig iverksette nødvendige tiltak for innsamling av midler og materiell til dette formål

Å gi bidragsytere og interesserte jevnlig informasjon gjennom nyhetsbrev, blad og annet informasjonsmateriell om hjelpearbeidet.

Hjemmeside: www.nn.no

E-post: kontor@nn.no

Telefon: 37 07 12 00

Adresse: Ramnesveien 118

Postnr/sted: 3171 Sem