Y's Men International Region Norge

Y's Men International Region Norge

Y’s Men støtter barne- og ungdomsarbeid lokalt (der du bor) og internasjonalt. Vi gir penger, utfører dugnad og praktisk hjelp. Vi har det hyggelig, og lærer mye av foredrag og oppgaver. Vi er p.t. (2018) ca 1400 medlemmer som samler inn millionbeløp og utfører tusenvis av timer dugnad årlig. Vi liker å gjøre noe for andre samtidig som vi er sammen. Vi har en kristen basis, men er en åpen og inkluderende organisasjon for alle som vil hjelpe barn, samfunn og fremtiden. Du finner mer om oss og Y's Men Internasjonal på


Nettside: https://www.ysmen.no/?sitemap=3713&no_cache=1

E-post:  ysmen.region.norge@gmail.com

Telefon: 971 50 578


Postadresse: Nordre Banegate 9A 

Postnr/Poststed: 4515 Mandal