Bandorg

Bandorg

Bandorg er en organisasjon for utøvere i sjangeren rock og rytmisk musikk. Organisasjonen skal jobbe for å bedre rammebetingelsene for utøvelse av rock og rytmisk musikk i Norge, være et kompetanse- og servicesenter for band og enkeltmusikere og bidra til å beholde og heve lokal, regional og nasjonal kulturkompetanse ved å jobbe for flere og bedre øvingslokaler for rock og rytmisk musikk.

Nettside: www.bandorg.no

E-post: bandorg@bandorg.no

Telefon: 54846655

Faks: 51846650

Postadresse: Sandvigå 27

Postnr/Poststed: 4007 Stavanger