Bergen Internasjonale Kutursenter

Bergen Internasjonale Kutursenter

Bergen Internasjonale Kultursenter er en byomfattende brukerstyrt, lokal kunst- og kulturforening med 63 medlemmer. Medlemmene omfatter grupper, lag, organisasjoner og enkeltpersoner og arbeider for samspill mellom kulturer fordi dette beriker og utvikler.

webadressen: www.bergeninternasjonalekultursenter.no   

e-post:post@bergeninternasjonalekultursenter.no 

Telefon: 55323396

Postadresse: Kong Oscars gate 15

Postnr/Poststed: 5017 Bergen