Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen er en norsk organisasjon som arbeider for bevaring av fortidsminner og kulturminner, særlig bygninger og bygningsmiljøer. Foreningen ble stiftet i 1844 etter initiativ av malerne J. C. Dahl og Joachim Frich. 

Foreningen har rundt 7 000 medlemmer i 21 lokalavdelinger og er medlem av Norges kulturvernforbund. Tidsskriftet Fortidsvern utgis av foreningen og kommer ut med fire nummer hvert år. I tillegg utgir foreningen en årbok.

Foreningen arbeider særlig for

  • praktisk kulturminnevern
  • å styrke kulturminnevernet i offentlig regi
  • å bedre betingelsene for det frivillige kulturminnevernet
  • kunnskapsformidling

Nettside: www.fortidsminneforeningen.no

E-post: post@fortidsminneforeningen.no

Telefon: 23 31 70 70

Telefaks: 23 31 70 50

Adresse: Dronningens gate 11

Postnr/sted: O152 OSLO