Klassisk - Organisasjon for konsertarrangører

Klassisk - Organisasjon for konsertarrangører

Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører innen klassisk sjanger. Vi arbeider for å bringe levende klassisk musikk ut til hele Norge.

Klassisk er det eneste landsdekkende arrangørnettverket innenfor den klassiske sjanger. Medlemmene våre drives på ulikt vis, noen basert utelukkende på frivillig innsats, mens andre er profesjonelt drevne. Klassisk har både festivaler og helårsarrangører som medlemmer.

Nettside: www.klassisk.net

E-mail: klassisk@klassisk.net

Telefonnummer: 55553390

Postadresse: Georgernes Verft 12

Postnr/Poststed: 5011 Bergen