Norges Kulturvernforbund

Norges Kulturvernforbund

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet. Vi har 24 medlemsorganisasjoner som til sammen teller rundt 2000 lokallag og over 230 000 medlemmer. Disse ildsjelene jobber frivillig med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. Organisasjonene har unik kompetanse og høye faglige standarder for det arbeidet de gjør for å ta vare på kulturminner og formidle kulturarven vår.

Telefon nummer: 22 41 04 20

Faks: 22 42 22 32

Postadresse: Stortingsgaten 12

Postnr/Poststed: 0161 Oslo