Norsk Arkivråd

Norsk Arkivråd

Norsk Arkivråd er er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Nettside: www.arkivrad.no

E-post: postmottak@arkivrad.no

Telefon: 22 20 28 90

Postadresse: Maridalsveien 3, 0178 Oslo