Norsk Filmklubbforbund

Norsk Filmklubbforbund

Norsk filmklubbforbund er sammenslutningen av norske filmklubber for barn- ungdom og voksne. I 2009 var 70 vanlige filmklubber og 30 ungdomsfilmklubber og barnefilmklubber tilsluttet forbundet

Nettside: www.filmklubb.no

E-mail: nfk@filmklubb.no

Telefonnummer: 22474680

Postadresse/besøksadresse: Filmens hus Dronningensgate 16

Postnr/Poststed: 0152 Oslo