Norsk Jernbaneklubb

Norsk Jernbaneklubb ble stiftet 22. mai 1969 og er et arbeidsfellesskap og møtested for alle landets jernbaneinteresserte. Vi jobber for å utbre interesse for nåtidig og historisk jernbane og jernbanedrift og for at jernbanehistoriske fortidsminner blir tatt vare på og om mulig holdt i drift i samarbeid med andre som har beslektede interesser.

Nettside: www.njk.no

E-mail: post@njk.no

Telefon nummer: 22 27 00 10

Postadresse: Postboks 1492 Vika

Postnr/Poststed: 0116 Oslo