Norske symfoniorkestres landsforbund NASOL

Norske symfoniorkestres landsforbund NASOL

NASOL skal ivareta og fremme medlemmenes kunstneriske, musikkfaglige, økonomiske og musikkpolitiske fellesinteresser og være et serviceorgan for amatørorkestrene i Norge.

Drive musikkpolitikk på alle plan og samarbeide med andre musikkorganisasjoner sentralt, regionalt og lokalt samt fremme nordisk og europeisk samarbeid gjennom informasjon og erfaringsutveksling.

Nettside: www.nasol.no

E-mail: nasol@musikkenshus.no

Telefon nummer: 22 42 19 19

Faks: 22 42 02 92

Postadresse: Postboks 4651 Sofienberg

Besøksadresse: Kirkegata 20

Postnr/Poststed: 0506 Oslo