Skedsmokorset Kulturforum

Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn.

Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Kulturforum kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.

E-post: Eivind.Klemp@skedsmokorset.org

Telefon:

Postadresse: Husebyveien 11

Postnr/sted: 2020 SKEDSMOKORSET

Nettside: www.skedsmokorset.org