Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstiftelsen Bellona har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse.

Nettside: www.bellona.no

E-post: info@bellona.no

Telefon: 23234600

Faks: 23234601

Postadresse: Postboks 2141, Grünerløkka

Besøksadresse: Nedre Foss gård, Nordre gate 2

Postnr/Poststed: 0505 Oslo