Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv

FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur).

Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivsorganisasjoner i landet med til sammen 722 578 medlemskap og 4685 lokale lag og foreninger.

FRIFO rolle eller virksomhetsidé er:

  • å være talerør for friluftslivet og medlemsorganisasjonene
  • å fremme et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv for alle
  • å vise at friluftsliv øker forståelsen for vern av natur og gir fysisk og psykisk sunnhet
  • å verne om allemannsretten
  • å bedre rammebetingelsene for medlemsorganisasjonene å være et aktivt møtested og diskusjonsforum for friluftslivsinteressene

Viktige oppgaver:

FRIFO og medlemsorganisasjonene står overfor mange utfordringer i et samfunn i stadig endring:

  • den store kampen om arealene
  • å fremme friluftsliv som naturopplevelse, ferdigheter og kulturarv
  • friluftsliv for alle
  • styrking av allemannsretten
  • å sette friluftsliv på den politiske og samfunnspolitisk dagsorden

Nettside: www.frifo.no

E-post: post@frifo.no

Telefon: 23 31 09 80

Faks: 23 31 09 89

Postadresse: Nedre Slottsgate 25

Postnr/Poststed: 0157 Oslo