4H Norge

4H Norge

4H Norge er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med ca. 17.000 medlemmer, 700 lokallag og 18 fylkeslag. Medlemmene våre er i alderen 10 – 25 år, og disse utgjør klubbstyrene i de enkelte lokallagene.

4H har følgende formålsparagraf:

  • 4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

  • Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

  • Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet.

Nettside: www.4h.no
E-mail: 4hnorge@4h.no
Telefon nummer: 64 83 21 00
Faks: 64 83 21 19

Postadresse: Schweigaards gate 34 A
0191 OSLO