Den Sudanesiske Forening

Nettside: 

E-mail: morton.zakaria@gmail.com

Telefon nummer: 48 25 97 38

Postadresse: Postboks 1836 Vika 

Postnr/Poststed: 0123 Oslo