Der Du Bor - Grenland

Der du bor - Grenland er et nettverk for levende nærmiljø, etablert som frivillig organisasjon i 2008 med lokale foreninger og enkeltpersoner som medlemmer.

Nettverket består av lokale misjonskirker, bordtennisklubb, nærmiljøsenter (frivilligsentraler) m.fl.

Der du bor - Grenland har fokus på flergenerasjonsarbeid der barn, unge og eldre samhandler og skaper gode lokalmiljø. Der du bor - Grenland har siden 2008 vært involvert i Folkehelsarbeid og internasjonal ungdomsutveksling gjennom Aktiv Ungdom /Erasmus+.

Fra 2011 har vi også jobbet med prosjekter gjennom Extrastiftelsen. 

Organisasjonen ledes av et styre valgt av generalforsamlingen og har daglig leder på prosjektbasis.

Nettside: www.derdubor.org

E-mail: post@derdubor.org

Telefon nummer: 91 13 50 95

Postadresse: C/o Plusskon, Høyåsvegen 31, 3727 Skien

Besøksadresse: Maribakken 4, Moflata, 3728 Skien