Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden

KIWANIS er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge. Kiwanis arbeider for at de vi søker å hjelpe, skal få det bedre og i størst mulig grad ha en meningsfylt tilværelse

Nettside: www.kiwanis.no

E-mail: sekretar@kiwanis.no

Telefonnummer: +46 70 35 79 600

Postadresse: Landstadsgate 30

Postnr/Poststed: 3210 Sandefjord

Besøksadresse: Tonafjellet 46 – 5355 KNARREVIK