Kjeringråd

Kjeringråd skal fremme integrering av innvandrerkvinner. Laget skal gi den enkelte anledning til å bli bedre kjent i lokalsamfunnet og i Norge ellers, bli kjent med norske og utenlandske kvinner i lokalsamfunnet, bli trygge på hverandre, se at vi er forskjellige, men likevel like, få et innblikk i organisasjonslære i praksis, delta på klubbkvelder, kulturkvelder, fester, turer og ekskursjoner.

E-mail: hild.jorid.svalastog@gmail.com

Telefon nummer: 97789806

Postadresse: co/ Jorid Svalstog

Besøksadresse: Nistog, Åmot i Vinje

Postnr/Poststed: 3864 Rauland