LIN (Likestilling, inkludering og nettverk)

LIN (Likestilling, inkludering og nettverk)

LIN, tidligere Alna Kvinnegruppe, ble startet i januar 2009 og er en medlemsbasert frivillig organisasjon med 400 familiemedlemmer. Foreningen har gjennom sin korte levetid vist evnen til å igangsette og gjennomføre gode tiltak som har kommet befolkningen i Oslo til gode. Vi har skapt en plattform for dialog og gjensidig respekt for medmennesker.

Vi har allerede klart å bryte en del barrierer ved å bringe sammen befolkningen på tvers av etnisitet. Gjennom en rekke samarbeidsprosjekter med andre offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner ønsker vi å være en katalysator og bidragsyter i likestillings- og inkluderingsarbeid. Arbeidet vi gjør har en stor verdi for våre medlemmer og for Oslos befolkning.

Nettside: http://www.linorg.no

E-mail: linorg@live.no

Postadresse: Postboks 109 Furuset

Postnr/Poststed: 1001 Oslo