Norges KFUK-KFUM

Norges KFUK-KFUM

KFUK står for Kristelig Forening for Unge Kvinner og KFUM står for Kristelig Forening for Unge Menn. Den likesidede trekanten i logoen vår symboliserer ånd, sjel og kropp, og betyr at vi ønsker å utvikle hele mennesket.

Nettside: www.kfuk-kfum.no

E-mail: km@kfuk-kfum.no

Telefon nummer: 22 99 15 10

Faks: 22 99 15 11

Postadresse: Postboks 6814 St. Olavs plass

Besøksadresse: St. Olavs gate 25

Postnr/Poststed: 0130 Oslo