Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

K&F arbeider innenfor fire hovedområder: kvinner og helse, mat og helse, et varmere samfunn og flerkulturelt arbeid i Norge. K&F er en partipolitisk nøytral kvinneorganisasjon med ca 4500 medlemmer fordelt på vel 200 lag i 20 kretser.

Nettside: www.kvinnerogfamilie.no

E-mail: post@kvinnerogfamilie.no

Telefon nummer: 22 47 83 80

Faks: 22 47 83 99

Postadresse: Stortingsgaten 12

Postnr/Poststed: 0161 Oslo