Norges speiderforbund

Norges speiderforbund

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med ca 20.000 medlemmer. Vårt formål er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Våre kjerneverdier er Vennskap - Samarbeid - Opplevelser - Friluftsliv.

Nettside: www.speiding.no

E-mail: nsf@speiding.no

Telefon nummer: 22 99 22 30

Faks: 22 99 22 50

Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass

Besøksadresse: St. Olavs gate 25

Postnr/Poststed: 0130 Oslo