Norsk-Russisk Kultursenter

Norsk-russisk kultursenter har eksistert siden oktober 1998. Det har som formål å fremme kulturelt og sosialt samarbeid mellom Norge og Russland og være et tilbud til enkeltpersoner og organisasjoner som vil ha bedre kjennskap til russiske forhold og russisk kultur.

Nettside: www.norsk-russisk.no

E-mail: nrks.raisa@gmail.com

Telefon nummer: 22111300

Postadresse: Youngsgate 11

Besøksadresse: Youngsgate 11 (Folkets hus)

Postnr/Poststed: 0181 Oslo