Norsk Bridgeforbund

Norsk Bridgeforbund

Norsk Bridgeforbund sprer kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.

Nettside: www.bridge.no

E-mail: bridge@bridge.no

Telefonnummer: 47 47 94 00

Adresse: Sognsveien 75 A

Postnr/Poststed: 0855 Oslo