Polyteknisk forening

Polyteknisk forening

Polyteknisk Forening er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Foreningen er åpen for alle som søker kunnskap og nettverk, og nye medlemmer kan melde seg inn via nettsiden eller ved å kontakte sekretariatet.

Poly indikerer mangfold og techne kan forstås som menneskeskapt. Vi tar opp spørsmål langt ut over de teknisk og realfaglige. Polyteknisk omfatter for oss en bred prosess som skaper konkrete resultater. Vi er en brobygger mellom alle fagområder og sektorer, og har siden 1852 medvirket til at det tas bedre beslutninger i samfunnet.

Nettsted: www.polyteknisk.no

E-mail: polyteknisk@polyteknisk.no

Telefon nummer: 22 42 68 70

Postadresse: Rosenkrantz gate 7

Postnr/Poststed: 0159 OSLO