Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Vårt arbeid skal utløse frivillighet og engasjement.

Nettside: www.livsgledeforeldre.no

E-mail: post@livsgledeforeldre.no

Telefonnummer: 934 98 500

Postadresse: Markensgate 35

Postnr/Poststed: 4612 Kristiansand