Bipolarforeningen Norge

Bipolarforeningen Norge

Bipolarforeningen er for alle som er berørt av eller har interesse av bipolar lidelse. Vi arbeider for opplysning og avstigmatisering. Vi arrangerer mestringskurs og temakvelder og er med på forskjellige nasjonale og internasjonale markeringer og samarbeidsprosjekter.

Nettside: www.bipolarforeningennorge.no 

E-mail: post@bipolarforeningennorge.no

Telefonnummer: 45660714

Postadresse: Hausmannsgt. 19

Postnr/Poststed: 0182 Oslo

Vi arbeider samfunnspolitisk for et bedre psykisk helsevesen uavhengig av diagnose, men med vekt på bipolare lidelser og behandling av disse. Les mer om oss på våre nettsider www.bipolarforeningen.no