Norges Røde Kors

Norges Røde Kors

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon.

Røde Kors har syv grunnleggende prinsipper som utgjør vårt felles verdigrunnlag. Prinsippene gir organisasjonen rammer, verktøy å jobbe med, og mål å realisere. Disse syv prinsippene er like for alle Røde Kors og -Røde Halvmåne foreninger over hele verden. Humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

Nettside: www.redcross.no

E-mail: nrx.center@redcross.no

Telefon nummer: 22 05 40 00

Faks: 22 05 40 40

Postadresse: Postboks 1 Grønland

Besøksadresse: Hausmannsgate 7

Postnr/Poststed: 0133 Oslo