Prison Fellowship Norge

Prison Fellowship Norge

Prison Fellowship er et fellesskap som arbeider for å bygge opp kristne fellesskap blant de innsatte i fengsel, oppmuntre og hjelpe lokale menigheter i tjeneste for de innsatte og tidligere innsatte og bidra til å utvikle en kriminallovgivning og et fengselssystem som vil være effektivt og i overensstemmelse med kristne prinsipper for rett og rettferdighet.

Nettside: 

E-mail: post@pfn.no

Telefon nummer: 69337869

Faks: 69162599

Post- og besøksadresse: Forsetveien 23

Postnr/Poststed: 2010 Strømmen