Reform - ressurssenter for menn

Reform - ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn.

Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk. Stiftelsen har som målsetning å øke oppmerksomheten om menns og gutters utfordringer og behov, og å promotere aktivt farskap, voldsforebygging, bedre fysisk og psykisk helse, og mer likestilte normer for maskulinitet.

Nettside: www.reform.no

E-mail: post@reform.no

Telefon nummer: 22 34 09 50

Faks: 22 34 09 61

Postadresse: Postboks 28 sentrum

Besøksadresse: Dronningens gate 34

Postnr/Poststed: 0101 Oslo