Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen Fransiskushjelpen er en diakonal organisasjon som er knyttet til Fransiskanerordenen i Den katolske kirke. Tjenestene er åpne for alle uansett livssyn.

Fransiskushjelpen består av:

  • Besøkstjenesten
  • Sorgtjenesten
  • Pleietjenesten
  • Gatetjenesten: Sykepleie på hjul og FOT (Fransiskushjelpens oppsøkende tjeneste)

Hjelpen tilrettelegges etter pasientens behov og i samarbeid med pasient og familie. Vår visjon er nestekjœrlighet over tid i Frans av Assisis ånd

Nettside:www.fransiskus.no

E-mail: fransiskus@fransiskus.no

Telefon nummer: 22 70 76 80

Faks: 22 70 76 90

Postadresse: Enerhauggata 4

Postnr/Poststed: 0651 Oslo