Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855.

Menneskene vi har kontakt med gjennom vårt arbeid og våre tjenester, spenner over alle aldersgrupper. Vi møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg - og i kirkelig virksomhet med sjelesorg, forkynnelse og menighetsarbeid.

Nettside: www.skbo.no

E-mail: firmapost@skbo.no

Telefon nummer: 22 36 55 00

Faks: 22 36 55 01

Postadresse: Tollbugata 3

Postnr/Poststed: 0152 Oslo