Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap

NMS (Det Norske Misjonsselskap) består av foreninger, grupper og enkeltmedlemmer, og er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og er et redskap for å realisere kirkens misjonsoppdrag.

Om NMS:

NMS har en lang historie og er Norges første misjonsorganisasjon, etablert i 1842 i Stavanger. NMS deler troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom. Les mer her

Når mennesker møter Guds kjærlighet skapes forandring - hos den enkelte, i menigheter og i samfunnet. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser som kan være en drivkraft til positiv endring i samfunnet. Sammen kan vi forandre verden.

Organisasjonsnummer: 940 325 501 | Gavekonto: 8220 02 85057 | Vipps 10932 |

www.nms.no

Nettside: www.nms.no

E-mail: infosenter@nms.no

Telefon nummer: 51 51 61 00

Postadresse: Postboks 226 Sentrum

Besøksadresse: Misjonsmarka 1

Postnr/Poststed: 4001 Stavanger