Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund

I over 60 år har forbundet vært en tydelig stemme i norsk samfunnsdebatt. Det har utrettelig kjempet for å skille stat og kirke, mot kristne formålsparagrafer i barnehage og skole, for livssynsfrihet, menneskerettigheter og kvinners og minoriteters rettigheter.

Nettside: http://human.no/

E-mail: human@human.no

Telefon nummer: 23 15 60 00

Postadresse: Pb. 9076 Grønland, 0133 Oslo

Besøksadresse: Brugata 19

Postnr/Poststed: 0186 Oslo