Kristen Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kristen Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) ble startet 1974 og arbeider på innvandrerfeltet for et varmere Norge. KIA er en selvstendig økumenisk og diakonal organisasjon.

Visjon: Et flerkulturelt fellesskap, i menighet og samfunn

KIAs «LOV» om hvordan vi ønsker å møte våre medmennesker:

med Likeverd, Omsorg og Vennskap.

 

Nettside: www.kianorge.no

E-mail: kia@kianorge.no

Telefon nummer: 48 31 41 00 

Faks: 51906463

Postadresse: Vaisenhusgata 5

Postnr/Poststed: 4012 Stavanger