Norges Samemisjon

Norges Samemisjon

Norges Samemisjon har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi - det samiske bosetningsområdet.

Nettside: www.samemisjonen.no

E-mail: hovedkontoret@samemisjonen.no

Telefon nummer: 73 87 62 50

Postadresse: Postboks 316

Postnr/Poststed: 9254 Tromsø