Normisjon

Normisjon

Normisjons oppdrag er å plante og bygge lokale fellesskap lokalt og internasjonalt. Disse skal tjene visjonen om at evangeliet skal videre til nye generasjoner og folkeslag.

Vi vil oppmuntre til at flere av våre bedehusbaserte foreninger utvikles til misjonerende forsamlinger, med full nådemiddelforvaltning der dette er tjenlig.

Nettside: www.normisjon.no

E-mail: normisjon@normisjon.no

Telefon nummer: 23 30 10 00

Postadresse: Postboks 7153 St. Olavs plass

Besøksadresse: Linstowsgt. 3

Postnr/Poststed: 0130 Oslo