Norske Kirkeakademier

Norske Kirkeakademier

En bevegelse som tar kirkens kulturansvar på alvor

Et forum for fordypning og meningsbrytning om de evige spørsmål så vel som de tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv 

Et fristed som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv, og hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted

Nettside: www.kirkeakademiene.no

E-mail: post@kirkeakademiene.no

Telefon nummer: 23 08 14 50

Faks: 23 08 13 81

Postadresse: Postboks 1043 Sentrum

Postnr/Poststed: 0104 Oslo